สินเจริญรุ่งเรืองอลูมินั่ม แอนด์ กลาส จก บริษัท

สินเจริญรุ่งเรืองอลูมินั่ม แอนด์ กลาส จก บริษัท

86/3 วิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทร. 076234944-5,076217455-6

โทรสาร. 076234541

e-mail : sincharoenaluminum@typlive.com

เว็บไซต์ :sincharoenaluminum.yellowpages.co.th